Peter KranenburgIn het jaar 1962 zag ik het levenslicht en 35 jaar later ben ik afgestudeerd als docent Verpleegkunde aan de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN).
Vanaf 2000 ben ik werkzaam als docent verpleegkunde bij het ROC TILBURG, School voor Gezondheidszorg. In 2004 behaalde ik het EHBO diploma en in 2008 het diploma Instructeur Eerste Hulp.
Onderzoek heeft uitgewezen dat Nederland een van de landen is met het laagste percentage EHBO’ers!
Slechts 3% van onze bevolking weet bij een ongeval wat te doen, in Duitsland is dit bijvoorbeeld 70%.

Er zijn veel defibrillatoren in Nederland, maar heel weinig mensen die er mee kunnen omgaan.
Mond op mond beademing en hartmassage kunnen, mits er op tijd mee begonnen wordt, mensenlevens redden. Als er u of uw naasten iets overkomt is de kans slechts 3% dat er iemand in de buurt is die u kan helpen. Kunt ú iemand helpen die in acute nood is? Het is duidelijk: veel meer mensen moeten handelend kunnen optreden bij calamiteiten.

Bijna altijd gebeuren ongelukken of ongelukjes op momenten en plaatsen waar je het niet verwacht.
Hulp is dan meestal niet in de buurt, als je dan niet weet wat te doen kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn.
Daarom is het van levensbelang dat veel meer mensen eerste hulp kunnen bieden en zorgen dat zij gecertificeerd EHBO’er worden.
Wij verzorgen al uw EHBO trainingen. De trainingen kunnen in overleg ook op locatie worden gegeven.

Schrijf u in door middel van het contactformulier, of neem telefonisch of per email contact met ons op.