Laat actie nemen bij voorkeur over aan een EHBO’er

Mocht de situatie echt dringend zijn en is hulp (nog) niet aanwezig controleer dan of het
slachtoffer vrij kan ademen. Schakel hulp in en blijf bij het slachtoffer tot er ├ęcht hulp is.